Gratis R22 scan
Is uw airco jonger
dan 10 jaar?

Bedrijfsnaam: *Naam: *Merk: *Email adres:*Telefoonnummer:*

Uitfasering R22! Doe de R22 Scan.

Sinds 1 Januari 2010 is de uitfasering van r22 begonnen. Het uitfaseren van koelmiddel r22 wordt op last van de overheid uitgevoerd. Vanaf 2015 zijn chloorhoudende koudemiddelen als r22 verboden als koelmiddel in koel- en klimaatinstallaties. Deze r22 uitfasering treft ook u als houder van een koel- en/of klimaatinstallatie. Meer weten over r22 wetgeving en hoe deze uitfasering van r22 koudemiddel in zijn werking gaat?

Doe ook bij ons de R22 scan!

bekijk meer uitfasering R22

Wat kan starcooling voor u betekenen?

Er zijn enkele maatregelen en oplossingen om voorbereid te zijn op de r22 uitfasering. Allereerst kunt u gebruik maken van onze R22 check om te weten te komen of uw koel- of klimaatinstallatie nog r22 koudemiddel bevat. Graag vertellen we u wat uw mogelijkheden zijn om het koelmiddel r22 te vervangen zodat ook u klaar bent voor de toekomst. Meer te weten komen over uw mogelijkheden?

bekijk uw mogelijkheden


r22 scan


Doe de Star Cooling – gratis R22 SCAN

  1. Star Cooling inventariseert de huidige situatie.
  2. Er volgt een vrijblijvende offerte, met de daarin gewenst kosteninvestering
  3. Het ombouwen of vervangen van de r22 in de huidige situatie.