Gratis R22 scan
Is uw airco jonger
dan 10 jaar?

Bedrijfsnaam: *Naam: *Merk: *Email adres:*Telefoonnummer:*

Uitfasering R22

Uitfasering r22

Sinds 1 Januari 2010 is de uitfasering r22 begonnen. Het uitfaseren van koelmiddel r22 wordt op last van de overheid uitgevoerd. Vanaf 2015 zijn chloorhoudende koudemiddelen als r22 verboden als koelmiddel in koel- en klimaatinstallaties. Dit treft ook u als houder van een koel- en/of klimaatinstallatie.

Onzekere tijden uitfasering R22

Een groot gedeelte van de koelinstallaties in Nederland werkt nog met HCFK’s die chlooratomen bevatten. Omdat één van de meest toegepaste HCFK’s Freon22 is en de uitfasering van HCFK het meeste impact heeft op dit koudemiddel spreken we over vervangen van r22. Over de hoeveelheid r22 als koudemiddel in installaties lopen de meningen uiteen. Volgens de NVKL betreft dit zo’n 12.000 ton. Koudemiddelen fabrikant DuPont spreekt over ongeveer 5000 ton. Hoe dan ook gaat dit om een enorme hoeveelheid koudemiddelen verdeeld over meer dan een half miljoen installaties. Sinds 2009 is de beschikbaarheid van r22 al onzeker en de beschikbaarheid van gerecycled r22 hangt af van de voortgang van het uitfaseren van r22. Dit betekend voor zowel de installateurs, als u als eigenaar van een koelinstallatie met r22 koudemiddel, een bijzonder onzekere tijd.


Serieuze zorgen

Ook wij van Starcooling, en met ons de gehele koeltechnische installatiebranche, hebben serieuze grote zorgen als het gaat om het garanderen van de continuïteit in serviceverlening aan haar klanten. Wanneer iedereen wacht met het ombouwen van installaties met r22 koudemiddel of de vervanging van zijn koelinstallatie zal de beschikbaarheid van gerecycled r22 koelmiddel om andere installaties bij te vullen niet gegarandeerd kunnen worden. Bij het ontstaan van een lekkage is bijvullen dan simpelweg niet meer mogelijk en zal er direct een beslissing moeten worden genomen over de te handelen wijze. Onverwachte kosten en/of een langere reparatietijd kunnen dan de consequenties zijn. Een ander probleem wat speelt is dat uitstel leidt tot ophoping. De koeltechnische branche heeft onvoldoende capaciteit om aan deze vraag te voldoen met alle gevolgen van dien. Wij adviseren u om nu al na te denken over de mogelijke oplossingen en niet te wachten tot u noodgedwongen een beslissing moet nemen omdat de omstandigheden dit vereisen, vooral wanneer dit koelinstallaties betreft die van cruciaal belang zijn voor uw bedrijf. Starcooling helpt u graag bij het verkrijgen van inzicht in uw situatie en biedt u een persoonlijk advies omtrent uw mogelijkheden gedurende de uitfasering van koelmiddel r22. Neem direct contact op voor een persoonlijk advies.